Ebook PituPito Seven Big Steps To Happiness And Well Being For All Devices Discover RTF

Related Tags: Download Format: MOBI, RTF, DJVU, TXT, PDF, FB2, DOC, iBook, ePub
Pitu-Pito: Seven Big Steps To Happiness And Well Being
.
Language of Ebook: Filipino, Pilipino Ebook's Author:
Add. Info: Paperback, 196 pages Original Book Title: Pitu-Pito: Seven Big Steps to Happiness and Well-being
Rating:
52 ratings
Book Published: 2004 by Kaloob Publishers

Page Review:

PITU-PITO: Pitong piraso ng pitong iba’t ibang dahon ng halaman na ang pinaglagaan ay kinikilalang gamot sa halos lahat ng sakit.

Tulad ng legendary herbal medicine, ang munting librong ito ay PITU-PITO rin! Pitong hakbang – pitong payo na bawat isa’y binubuo ng pitong ideya. Kaya lang, hindi para sa mga physical ailments. Ito ay para sa mga sakit ng isip, damdamin at espir PITU-PITO: Pitong piraso ng pitong iba’t ibang dahon ng halaman na ang pinaglagaan ay kinikilalang gamot sa halos lahat ng sakit.

Tulad ng legendary herbal medicine, ang munting librong ito ay PITU-PITO rin! Pitong hakbang – pitong payo na bawat isa’y binubuo ng pitong ideya. Kaya lang, hindi para sa mga physical ailments. Ito ay para sa mga sakit ng isip, damdamin at espiritu na ang bunga ay lungkot, panghihina ng loob at pagtamlay ng buhay.

Bagay ang PITU-PITONG ito sa mga gustong mas sumaya, mas sumigla at mas tumapang. Bagay din sa mga gustong matawa o magpakababaw habang sinusuri ang mga kung minsa’y malungkot at malalim na isyu ng buhay.

Categories: